Inne zabiegi

W Studio Venus wykonujemy również inne, nieopisane na stronie zabiegi, będące często kombinacją różnych technik.

Zapraszam na konsultacje,

Katarzyna Koźmian

Galeria